Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych

W piątek, 19 września w naszym gimnazjum odbyły się dla klas pierwszych zajęcia integracyjne o charakterze rekreacyjnym. Uczniowie wzięli udział w różnych konkurencjach sportowych. Klasy rywalizowały między sobą w przeciąganiu liny, wyścigu na materacach, wspólnym skakaniu na skakance czy rzucaniu piłką rugby do kosza. Ze zmagań sportowych zwycięsko wyszła klasa 1E, zdobywając jednocześnie tytuł najbardziej zintegrowanej klasy. Serdecznie gratulujemy!
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z przebiegu zajęć integracyjnych.

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informuje o możliwości otrzymania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członków ich rodzin bezpłatnej pomocy udzielanej przez podmioty i organizacje pozarządowe, które otrzymują na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
 
Formy świadczeń pomocowych udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin to pomoc prawna i psychologiczna, a także wsparcie o charakterze finansowym. Obecnie dotacje na ten cel uzyskuje 31 podmiotów, w tym na terenie województwa mazowieckiego m.in. Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Pomocy Dzieciom Mazowiecka, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Fundacja Centrum Praw Kobiet.
 
Pełna lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz Informator dla Pokrzywdzonego dostępne są na stronach:
Ministerstwa Sprawiedliwości,
Pokrzywdzeni.gov.pl,
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Polskie Państwo Podziemne

Uczniowie Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica pamiętają o Polskim Państwie Podziemnym i jego bohaterach. W 75 rocznicę powstania podziemnych struktur państwowych przypomnieli o wielkim dziele naszych rodaków w czasie II wojny światowej i utworzyli kotylion oraz "żywą kotwicę" - symbol Polski Walczącej.
 
26 września uczniowie klas trzecich uczestniczyli również w III Rajdzie Śladami Powstania Warszawskiego, zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 26 oraz Środowisko Żołnierzy AK IV Obwód Ochota. Gimnazjaliści wzięli udział w grze miejskiej, w trakcie której przenieśli się w czasy II wojny światowej, przeżyli rewizję, dowiedzieli się, jak przenoszono przesyłki pod okiem wroga oraz poznali, jakie niebezpieczeństwa czyhały na zwykłych ludzi 70 lat temu. Po powrocie z gry miejskiej można było zobaczyć z bliska samochód Czapajew, odwiedzić stanowisko z bronią używaną podczas powstania, a także dowiedzieć się, jak budowano barykady, rozkładano linie telefoniczne. Zwieńczeniem rajdu był koncert zespołu Hemp Gru oraz spotkania z uczestnikami Powstania Warszawskiego.
 
Fotorelację można obejrzeć TUTAJ

Koło matematyczne

Koło matematyczne odbywa się w środy o godzinie 15 w sali 105.
Zadania dostępne są tutaj. Zachęcamy do rozwiązywania zadań i przedstawiania rozwiązań na kółkach.

BADANIA KOMPETENCJI KLASY I

Test humanistyczny: poniedziałek, 22 września (lekcja 2, 3).
Test matematyczno-przyrodniczy: wtorek, 23 września (lekcja 1, 2).
 
Czas trwania: 60 minut.
 
Do rozwiązywania testów uczniowie przynoszą: miękki ołówek, gumkę i linijkę.

Szkolenie dla rodziców "Jak żyć i przetrwać w gimnazjum"

W ramach realizacji harmonogramu do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2014, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy organizuje szkolenie dla rodziców ,,Jak żyć i przetrwać w gimnazjum”.
 
Termin i miejsce szkolenia: 14, 21, 28 października w godz. 17.00 – 20.00 w Centrum Samopomocy Mieszkańców ,,Sami Sobie" przy ul. Tarczyńskiej 11/24.
 
Szkolenie poprowadzi Pani Anna Czyż - doświadczony trener warsztatów, szkoleń rozwojowych i biznesowych, posiadająca doświadczenie w pracy z grupą, młodzieżą, nauczycielami i rodzicami.
 
Szczegółowe informacje na temat szkolenia
 
 
Serdecznie zapraszamy

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na zebrania z rodzicami, które odbędą się w najbliższy poniedziałek, 15 września 2014r. o godz. 18.00 (informacja dotycząca numerów sal, w których odbywać się będą zebrania z poszczególnymi wychowawcami klas, dostępna będzie tego dnia przy wejściu do gimnazjum).
Więcej informacji w zakładce Organizacja roku szkolnego 2014/15.

Gimnazjalisto! Zdobądź komputer z bezpłatnym dostępem do Internetu!

Jeśli jesteś uczniem V lub VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej, mieszkasz w Warszawie i nie masz w domu dostępu do Internetu, to przed Tobą szansa na otrzymanie laptopa z oprogramowaniem i dostępem do Internetu przez 5 lat oraz szkolenia komputerowe.
 
ZŁÓŻ WNIOSEK DO 30 WRZEŚNIA!
 
 
Szczegółowe informacje:
 
Nabór wniosków: od 8 do 30 września 2014 r., do godziny 15.00.
 
Miejsce pobierania i składania formularza wniosku: szkoła publiczna, do której uczęszcza uczeń, a w przypadku uczniów I klasy szkoły ponadgimnazjalnej, gimnazjum do którego uczęszczał kandydat w roku szkolnym 2013/2014.
 
Formularz wniosku w wersji elektronicznej jest dostępny pod adresem internetowym: wniosek.argos.um.warszawa.pl.
Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie oraz wzór Umowy uczestnictwa w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej projektu: argos.um.warszawa.pl, a także do wglądu w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych.
 
O udział w projekcie będą mogły ubiegać się osoby, które w dniu składania wniosku spełnią łącznie następujące warunki:

  1) posiadają obywatelstwo polskie,
  2) są mieszkańcami m.st. Warszawy – ten warunek dotyczy także rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
  3) są uczniami V lub VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015,
  4) nie posiadają w gospodarstwie domowym dostępu do Internetu,
  5) są członkami gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód na osobę za 2013 rok był niższy niż 1299 zł.

 
Zakwalifikowany do projektu uczeń, otrzyma nieodpłatnie:

 • laptop wraz z oprogramowaniem i akcesoriami,
 • dostęp do Internetu przez 5 lat,
 • wsparcie techniczne oraz serwisowanie sprzętu i oprogramowania przez 5 lat,
 • szkolenie z obsługi komputera.

 
Instrukcja wypełniania i przyjmowania Formularzy wniosków w projekcie „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” (II tura rekrutacji)
 
Dodatkowych informacji na temat projektu udziela:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Urzędu m. st. Warszawy – ul. Canaletta 2, pok. nr 9
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00
tel. (22) 443 02 76, (22) 443 02 77
e-mail: argos@um.warszawa.pl

Subskrybuje zawartość