Rekrutacja do gimnazjum 15.04 – 9.05

Uwaga, Kandydaci do gimnazjum!
Od 15 kwietnia do 9 maja do godz. 16:00 Kandydaci:
• logują się w systemie rekrutacyjnym ,
• uzupełniają wniosek/zgłoszenie,
• wypełniają i drukują wniosek/zgłoszenie,
• wydrukowany, podpisany przez siebie i rodziców/opiekunów prawnych wniosek/zgłoszenie, składają w gimnazjum pierwszego wyboru.
 
Rekrutacja do Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica w dniach 15 kwietnia – 9 maja odbywać się będzie w godzinach:
poniedziałek: 10.00 - 17.00
wtorek: 10.00 - 15.30
środa: 10.00 - 15.30
czwartek: 10.00 - 15.30
piątek: 10.00 - 15.30

Pierwszy dzień wiosny w Staszicu

21 marca to tradycyjnie pierwszy dzień kalendarzowej wiosny i Dzień Wagarowicza. Uczniowie naszego gimnazjum wraz ze swoimi starszymi kolegami i koleżankami z liceum uczcili ten dzień w nietypowy sposób - zamiast iść na wagary, tłumnie zebrali się w szkolnej auli by... odtańczyć belgijkę.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Rekolekcje Wielkopostne

 
24,25 i 26 marca w godz. 12:00 - 13:00 w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela odbędą się rekolekcje Wielkopostne dla młodzieży naszej szkoły.
Uczniowie nieuczestniczący w rekolekcjach wezmą udział w zajęciach zorganizowanych przez nauczyciela etyki.
Przed rekolekcjami odbędą się zgodnie z planem cztery pierwsze lekcje (czwarta skrócona).
Zajęcia w wyżej wymienione dni kończą się o godz. 13:00

Wyniki finału IX Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów!

W tym roku naszym reprezentantom poszło nadspodziewanie dobrze. Na finale mieliśmy 12 uczniów z naszej szkoły, z czego aż 10 zostało laureatami (dwóch pozostałych pozostało przy statusie finalisty). Oto tabelka!

Finaliści:

 • Jerzy Teisseyre 3D
 • Maksymilian Głowacki 3E
 • Laureaci IV Stopnia

 • Tran Tuan 1E
 • Łukasz Czyż 2D
 • Michał Gliński 2E
 • Maciej Oleszek 2E
 • Stanisław Strzelecki 2E
 • Laureaci III Stopnia

 • Jakub Kubacki 3D
 • Jakub Dewiszek 3E
 • Beata Szlagowska 3E
 • Laureaci II Stopnia

 • Witalis Domitrz 3E
 • Laureaci I Stopnia (Zwycięzcy OMG)

 • Tomasz Grześkiewicz 3E
 • Warto także dodać, że Tomek Grześkiewicz został jednym z sześciu szczęśliwych, którzy pojadą na CPSJ - tzw. Czesko-Polsko-Słowackie zawody Juniorów. Jesteśmy bardzo dumni z faktu posiadania ucznia w reprezentacji! Oczywiście wszystkim gratulujemy, szczególnie laureatom, którzy tym samym muszą zostać przyjęci do wybranego liceum, a także są zwolnieni z matematycznej części egzaminu gimnazjalnego! Jednocześnie składamy podziękowania dla nauczycieli: pana profesora Wojciecha Guzickiego, pana Wojciecha Martysa, pana Filipa Smentka, a także dla naszych nauczycieli z warsztatów: pani Bogumiły Rakusa-Suszczewskiej, pani Agnieszki Potockiej oraz dla licealistów-wolontariuszy: Pawła Czyża oraz Frederica Grabowskiego (olimpijczycy VII oraz VIII edycji OMG).

Wielki sukces Tomasza Grześkiewicza!!!

Niedawno ukazały się wyniki II etapu Olimpiady Informatycznej (głównie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w gimnazjum funkcjonuje Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów). W naszym bratnim Liceum przyniosły one sporo radości. Jak opisywał to artykuł: Do finału zakwalifikowało się 18 uczniów z naszego LO i 1 z naszego Gimnazjum

Tym uczniem jest już wyżej wspomniany Tomek Grześkiewicz (3E). Tym samym uzyskał on tytuł (przynajmniej) finalisty, co zwalnia go z matury z informatyki, a także daje mu wstęp na dowolne studia z tego przedmiotu. Tomek zamierza walczyć o tytuł laureata OI, a także o tytuł Laureata I Stopnia Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów!

Oczywiście życzymy powodzenia oraz tradycyjnie składamy podziękowania dla nauczyciela - pani Śmigielskiej, organizującej Kółko Informatyczne w Staszicu.

Plany Nowego Samorządu

Nasz nowy Samorząd ma wielkie plany. Jak pewnie większość z Was pamięta, nowym Przewodniczącym została Maja Jeśmanowicz. Ma ona naprawdę spora pomysłów, które pragnie urzeczywistnić. Oto te, które już zechciała nam przedstawić przed tzw. "Ciszą Wyborczą":

 • "Tematyczne obchodzenie różnych Świąt, takich jak "Dzień Czekolady" "
 • "Wieczory Filmowe(!)"
 • "Aktywacja Radiowęzła"
 • "Dyskoteki"
 • "Dzień urodzin bez mundurka"

[Cudzysłów oznacza autorskie wypowiedzi Mai, bez tzw. poezji dziennikarskiej]

Tymczasem w sprawie nowych pomysłów możecie kontaktować się z Janem Wieteską (2C), gdyż zgodnie ze swoimi obietnicami jest on zawsze energiczny i gotowy do pracy (Powodzenia Janek!!!).

Równocześnie administracja strony przyjmuje zgłoszenia do prowadzenia strony opisującej aktualne działania naszego samorządu. Zainteresowanych uczniów prosimy o maila na adres lc31120@staszic.waw.pl .

Pozdrawiamy nowy samorząd!
Administracja strony Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica w Warszawie

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 13 im. S. Staszica

Maja Jeśmanowicz uzyskała 105 głosów,
Jan Wieteska uzyskał 86 głosów,
Marzena Nguyen uzyskała 46 głosów,
Zofia Łysoń uzyskała 32 głosy,
Weronika Głowacz uzyskała 28 głosów.
29 głosów nieważnych
 
Opiekun SU
Beata Chludzińska

A oto link do podstrony zawierającej Plany Nowego Samorządu!

Gimnazjalisto! Zdobądź komputer z bezpłatnym dostępem do Internetu!

NOWY PROJEKT NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU CYFROWEMU W WARSZAWIE
 
W związku z realizacją projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”, informujemy, że 6 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu.
O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie, którzy w dniu składania wniosku spełniają łącznie następujące warunki:

 • 1. Posiadają obywatelstwo polskie,
 • 2. Są mieszkańcami m.st. Warszawy – ten warunek dotyczy także rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
 • 3. Są uczniami I lub II klasy gimnazjum publicznego w roku szkolnym 2013/2014,
 • 4. Nie mają w gospodarstwie domowym dostępu do Internetu,
 • 5. Są członkami gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód netto na osobę za 2013 r. był niższy niż 1270 zł.

Nabór wniosków będzie trwał w okresie 6 marca – 7 kwietnia 2014 r., do godziny 15.00. Miejsce pobierania i składania Formularza wniosku – gimnazjum publiczne, do którego uczęszcza uczeń.
Formularz wniosku w wersji elektronicznej będzie dostępny od dnia 06.03.2014 pod adresem internetowym: wniosek.argos.um.warszawa.pl/.
Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie oraz wzór Umowy uczestnictwa w wersji elektronicznej będą dostępne od dnia 06.03.2014 na stronie internetowej projektu: argos.um.warszawa.pl/, a także do wglądu w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych.
Sposób wypełniania wniosku:

 • 1. W celu wypełnienia formularza wniosku, wnioskodawca rejestruje się w systemie, na stronie internetowej wniosek.argos.um.warszawa.pl/.
 • 2. Formularz wniosku należy wypełnić elektronicznie, a następnie zgłosić się do sekretariatu gimnazjum, do którego uczęszcza kandydat/ka, w celu zatwierdzenia wniosku. Pracownik gimnazjum wydrukuje zatwierdzony wniosek, który wnioskodawca podpisze w jego obecności.
 • 3. Wnioskodawca, który nie posiada dostępu do Internetu, może skorzystać z pomocy pracownika gimnazjum. Pracownik szkoły zarejestruje wnioskodawcę w systemie i na podstawie podanych przez niego danych wypełni oraz zatwierdzi wniosek. Następnie wniosek zostanie wydrukowany w celu podpisania przez wnioskodawcę.
 • 4. Potwierdzeniem złożenia wniosku przez wnioskodawcę jest przekazana przez pracownika szkoły kserokopia pierwszej strony formularza, zawierająca numer wniosku oraz datę i godzinę jego wygenerowania.
 • Osobą uprawnioną do wypełnienia i złożenia wniosku jest wnioskodawca -rodzic/opiekun prawny ucznia.

 
Dodatkowych informacji na temat projektu udziela:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Urzędu m. st. Warszawy – ul. Canaletta 2, pok. nr 9
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00
tel. (22) 443 02 76, (22) 443 02 77
e-mail: argos@um.warszawa.pl

Subskrybuje zawartość