Dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1024) uczniowie rozpoczynający naukę w klasach II, III lub VI szkół podstawowych oraz w klasach III zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.
 
Pomocą mogą zostać objęci również, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w trym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży.
 
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego nie tylko na zakup podręczników, ale również zakup materiałów edukacyjnych.
 
Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do dnia 10 września 2014 r.
 
W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników Biuro Edukacji opracowało wzory wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników wraz z instrukcją ich wypełniania:
 
- druk nr 2 dotyczący uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszacych, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w trym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierających naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży
 
Druk nr 2 - wzór wniosku wraz z instrukcją
 
 
źródło: www.edukacja.warszawa.pl

Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:

- wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

- wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2014 r.

Marcin Litwinowicz
Naczelnik Wydziału Finansów i Infrastruktury Oświaty

źródło: www.edukacja.warszawa.pl

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września (poniedziałek) w auli szkoły w godzinach:

klasy I - 8.30
klasy II i III - 10.00

Serdecznie zapraszamy!

Terminarz rekrutacji uzupełniającej do gimnazjum

Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty (art. 20zc ust. 6-9) (art. 20 zd) oraz instrukcja Biura Edukacji dotycząca rekrutacji uzupełniającej

I. 10 lipca – ogłoszenie listy przyjętych uwzględniających kandydatów z obwodu, którzy zgłosili się po terminie

II. 11 lipca – ogłoszenie wstępnego przydziału przyjętych uczniów do danego typu klasy

III. do 28 sierpnia – składanie w szkole podań kandydatów o przyjęcie na zwolnione miejsca i bieżące aktualizowanie menadżera placówki:

• usuwanie kandydatów, którzy zrezygnowali
• dodawanie kandydatów, którzy zostali przyjęci w rekrutacji uzupełniającej

IV. 29 sierpnia – ogłoszenie listy przyjętych do Gimnazjum nr 13 z podziałem na klasy.

Kiermasz podręczników

Biblioteka szkolna informuje, że w pierwszym tygodniu września w naszym gimnazjum odbędzie się kiermasz używanych podręczników.

Książki do klas pierwszych, drugich i trzecich przyjmujemy w dniach 1 i 2 września.

Uwaga! Przyjmowane będą tylko tytuły zgodne z wykazem umieszczonym na naszej stronie internetowej! Każdy podręcznik powinien być w środku podpisany ołówkiem przez właściciela, sprzedających prosimy także o zostawienie w bibliotece karteczki z kontaktem do siebie.

Sprzedaż podręczników rozpocznie się 3 września.

Zachęcamy do udziału w kiermaszu i życzymy miłych wakacji!

Dzień Kultury w naszej szkole

Uczennice i uczniowie klas pierwszych i drugich 25 czerwca przemienili się w damy i lordów. W zachwycających kostiumach z epoki zaprezentowali spektakl „Młoda Wiktoria” poświęcony następczyni brytyjskiego tronu i perypetiom związanym z uzyskaniem przez nią władzy. Uczniowie samodzielnie stworzyli scenografię spektaklu. Przedstawienie w rekordowo krótkim tempie wyreżyserował nauczyciel historii pan Sebastian Wojciechowski.
Z epoki wiktoriańskiej przenieśliśmy się w realia współczesnych talent show.
W konkursie „Mam talent” uczniowie zaprezentowali swoje zdolności wokalne, taneczne i… akrobatyczne. Zwyciężyły charyzmatyczna wokalistka Angelika Le i jej koleżanki, które koncertowo akompaniowały jej na… kubkach oraz Zuzanna Toboła, której gimnastyczny popis bardzo poruszył jurorów. Jednak show skradły zdobywczynie drugiego miejsca: Hanna Gozdek i Julia Nowak, których taniec najbardziej podobał się publiczności. Wokaliści i wokalistki, którzy wystąpili tego dnia wprawdzie nie wygrali, ale dostarczyli niezapomnianych wzruszeń i znacznie poszerzyli grono swoich fanów.
Obchody Dnia Kultury zakończył „Staszic Show”, czyli quiz, w którym można było usłyszeć zarówno pytania o liczbę krawędzi pewnej bryły, jak i… o kolor śmietników na papier. Po dogrywce zwyciężyła klasa 3d.
Impreza została przygotowana przez samorząd szkolny pod kierunkiem pani Małgorzaty Makowskiej.

Zdjęcia z Dnia Kultury można zobaczyć tutaj.

Kto czyta najwięcej w naszej szkole?

Biblioteka z radością informuje, że w bieżącym roku szkolnym w konkursie na najlepszego czytelnika bezapelacyjnie zwyciężył Piotr Walesiak z klasy 3b, który od września 2013 do czerwca 2014 roku przeczytał 99 książek!
Kolejne miejsca zajęli: Wiktor Schab z 1d i Karol Borkowski z 3b
 
Ranking 10 najlepszych czytelników naszej szkoły
 
1. Piotr Walesiak z 3b (99 książek)
2. Wiktor Schab z 1d (65 książek)
3. Karol Borkowski z 3b  i Laura Matuszewska z 2a (po 52 przeczytane książki)
4. Adam Andruszkiewicz z 1c (46 książek)
5. Krzysztof Pacholec z 3d (43 książki)
6. Magdalena Tomaszewska z 2a (41 książek)
7. Aneta Szymańska z 2b (40 książek)
8. Mariusz Dobryjanowicz z 2b (39 książek)
9. Jan Jakaczyński z 3e (37 książek)
10. Kacper Olszewski z 1c (35 książek)
 
Obliczenia zostały zakończone na początku czerwca, co oznacza, że niektóre z wymienionych osób przeczytały do chwili obecnej jeszcze więcej tytułów.
 
Gratulujemy wspaniałego wyniku nie tylko pierwszej dziesiątce czytelników, ale i tym wielu (!) uczniom, którzy przeczytali dziesięć, dwadzieścia czy trzydzieści woluminów w ciągu roku szkolnego. To imponujący wynik! Statystyczny Polak czyta jedną książkę rocznie :(

Ogłaszamy nabór na nowych administratorów strony gimnazjum na rok 2015/16

Poszukujemy chętnych, zdolnych informatycznie uczniów naszej szkoły, którzy przechodząc przeszkolenie w roku przyszłym podejmą się samodzielnego gospodarowania stroną w roku szkolnym 2015/16.

Wymagania:

  • dobra pamięć
  • kreatywność
  • zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  • dobre kontakty z personelem szkoły
  • opanowanie
  • merytoryczna, stylistyczna i ortograficzna poprawność tekstów pisanych

Chętnych (rocznik 2000) prosimy o zgłoszenia wysyłane na adres mailowy gimwww@staszic.waw.pl. Mail powinien zawierać imię, nazwisko, klasę (obecną), a także informację o przyczynie wysłania maila. Proszę także o informacje dotyczące przyczyny Waszego zainteresowania.
Postaramy się osobiście spotkać z każdym kandydatem.

Pozdrawiamy i życzymy miłych wakacji!

Subskrybuje zawartość